Μερικά από τα έργα μας

  • Όλα
  • Αλιευτικά
  • Ε/Γ - Ο/Γ
  • Λάντζες
  • Ρυμουλκά
  • Ιχθυοτροφικά - Μπάρτζες
  • Ε/Γ τουριστικά
  • Pollution Control
  • Καταμαράν