Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που παρέχει το ναυπηγείο μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΜΟ ΧΑΛΥΒΑ

Το ναυπηγείο μας αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη ναυπηγική μονάδα  η οποία μπορεί να αναλάβει τη κατασκευτή παντός τύπου νέων σκαφών από ναυπηγήσιμο χάλυβα. Το υψηλό επίπεδο του προσωπικού μας σε συνδυασμό με το σύγχρονο εξοπλισμό μας και τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν το  έργο από τη μελέτη και σχεδίαση του σκάφους μέχρι τη ναυπήγησή και τη καθέλκυσή του σκάφους στο νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ

Το ναυπηγείο μας, με ειδικευμένο προσωπικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή μπορεί να αναλάβει από την απλή συντήρηση ενός σκάφους έως  εκτεταμένες επισκευές και ανακατασκευές, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα και διαδικασίες. Είτε πρόκειται για μια μικρή επισκευή είτε για εκτεταμένη ανακαίνιση ή μηχανολογικές εργασίες, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και οι τεχνικοί μας θα φέρουν εις πέρας το έργο με απόλυτη ακρίβεια σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Στο ναυπηγείο μας λειτουργεί ειδικό τμήμα για την επισκευή και συντήρηση ξύλινων σκαφών, τη στεγάνωση, βάψιμο, τοποθέτηση επενδύσεων, διακόσμηση, κ.λπ.. Όλες οι ξυλουργικές εργασίες εκτελούνται εντός του ναυπηγείου μας στο άρτια εξοπλισμένο ξυλουργείο μας, από ειδικευμένο και με πολυτερή εμπειρία προσωπικό στην ναυπήγηση και επισκευή ξύλινων σκαφών.

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Το ναυπηγείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ειδικεύεται στη μετασκευή και ανακατασκευή παντός τύπου σκάφους. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχιά κάθε μετασκευή ή ανακαίνιση με σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ

Στο χώρο του ναυπηγείου μας μπορούν να φιλοξενηθούν σκάφη, ενώ με υπερσύγχρονα μέσα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανελκύσεων και καθελκύσεων παντός τύπου σκαφών.