Υποδομή - Εξοπλισμός

Το ναυπηγείο μας χωρίζεται σε 2 τμήματα . Στο πρώτο τμήμα λειτουργεί η κατασκευαστική μας μονάδα και το άλλο τμήμα είναι ο χώρος  ανελκύσεων-καθελκύσεων, χώρος για καθαρισμό υφάλων, επισκευές, μετασκευές – μετατροπές κ.λπ.

Είμαστε υπεύθυνοι για την άρτια λειτουργία και ασφάλεια των εργαζομένων και των μηχανημάτων μας,  τηρώντας αυστηρούς κανονισμούς για τη συντήρησης των μηχανημάτων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ασφαλή τους λειτουργία.

Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από:

 • 2 περονοφόρα μηχανήματα
 • 2 ανυψωτικά μηχανήματα – Γερανούς
 • Μηχανήματα ηλεκτροσυγκόλλησης
 • Μηχανήματα κοπής και λείανσης
 • Ψαλίδια
 • Στράντζες
 • Κύλινδρο
 • Κουρμπαδόρο
 • Παντοφράφο
 • Στεγασμένος χώρο μηχανουργείου με σύγχρονο εξοπλισμό
 • Στεγασμένος χώρος για ξυλουργικές εργασίες με μοντέρνο εξοπλισμό